Verzekeringen

Verzekeringen en buitensport
Het afsluiten van een goede aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten van een buitensportbedrijf of ZZP-er is niet eenvoudig. Vaak zijn bepaalde risico's uitgesloten of slechts als organisatierisico meeverzekerd. Het verzekeren van een buitensportbedrijf vergt veel kennis van zowel de buitensport als verzekeringsmarkt.

Als Stichting werken wij hierbij samen met Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren.
Buiten dat deze ondernemer ook zelf een buitensportbedrijf heeft, heeft hij ook meer dan 20 jaar ervaring in de assurantiewereld.
De betrokkenheid van Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren is groot. Hij heeft geheel op eigen initiatief een online registratiesysteem laten bouwen voor buitensportbedrijven, waar wij als stichting tegen zeer geringe kosten gebruik van mogen maken. Ook is er een online meldingssysteem voor ongevallen of bijna ongevallen voor de leden van Stichting Veilig Werken Buitensport.

Stichting Veilig Werken Buitensport
De stichting doet voor Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren alle onverwachte audits en opstellen van veiligheidshandboeken met de buitensportbedrijven. De eerste controle ligt altijd bij Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren. Afgesproken is dat een lidmaatschap van de SVWB een voorwaarde is om onderstaande verzekeringen te kunnen afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering is een complete dekking voor de buitensport. Wij hebben zowel een dekking voor buitensportbedrijven als ZZP-ers. De minimum premie voor een buitensportbedrijf is € 1.250 per jaar exclusief assurantiebelasting en zakelijke abonnementskosten. Mocht het buitensportbedrijf een omzet hebben van € 500.000, geldt nog steeds de minimumpremie. De premie voor een ZZP-er bedraagt € 300 per jaar, eveneens exclusief assurantiebelasting en zakelijke abonnementskosten. 
 
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering geeft de deelnemers een stukje extra financiële bescherming. De polis keert een verzekerd bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. De verzekerde bedragen zijn:
 
Rubriek A overlijden € 10.000
Rubriek B blijvende invaliditeit € 50.000
 
Speciaal voor bedrijven die buiten Nederland werken hebben wij tevens een uitgebreide reisdekking incl. gevaarlijke sporten dekking. Meer informatie over reisdekking: reisdekking. Om een indicatie van de kosten te geven, hebben wij onderstaand de premiestaffel opgenomen. Mochten er omzetten niet bij zijn, verzoeken wij u een e-mail te zenden aan info@schrauwen-fleuren.nl

 

Premieberekening
De premie voor de ongevallendekking wordt als volgt berekend:

Omzet van Omzet tot Premie
2 jaar contract korting
€ 0 € 75.000 € 250 10 %
€ 75.000 € 125.000 € 400  
€ 125.000 € 175.000 € 600  
€ 175.000 € 225.000 € 800  
€ 225.000 € 275.000 € 975  
€ 275.000 € 350.000 € 1.225  
€ 350.000 € 450.000 € 1.550  
€ 450.000 € 550.000 € 1.825  

 

De premie voor de reis- / ongevallenverzekering wordt als volgt berekend:

Omzet van Omzet tot Premie
€ 0 € 75.000 € 500
€ 75.000 € 125.000 € 1.000
€ 125.000 € 175.000 € 1.500
€ 175.000 € 225.000 € 2.000
€ 225.000 € 275.000 € 2.500
€ 275.000 € 350.000 € 3.000
€ 350.000 € 450.000 € 3.500
€ 450.000 € 550.000 € 4.000

 

Jaarpolis instructeurs
Voor de instructeurs van de buitensportbedrijven hebben wij een jaarpolis. De polis is inclusief gevaarlijke sporten, wintersport etc. Ook zijn alle zakelijke en privé-reizen meegenomen. De partner of andere gezinsleden kunnen meeverzekerd worden op de polis. De kosten bedragen € 50,00 per persoon per jaar. Voor familieleden geldt een aanvullende premie van € 35 per jaar. Een dekkingsoverzicht kunt u hier downloaden.

Overige verzekeringen
Ook voor overige verzekeringen zoals:

Collectief autoverzekeringen

Brandverzekeringen

Speciale voertuigen

Etc.

Wat zijn de voorwaarden voor een buitensportbedrijf om te kunnen verzekeren?
Aangesloten bij Stichting Veilig Werken Buitensport na terugsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier.
Toolkit veiligheidshandboek is in gebruik genomen voor uw bedrijf. Na inschrijving ontvangt u logingegevens voor de ledenpagina van deze website. Hier is de toolkit veiligheidshandboek te vinden.
 
Welke kosten zitten hieraan vast?
Deelname Stichting, € 332,75 per jaar incl. BTW
Bijdrage onverwachte audit, € 453,75 per jaar incl. BTW
Gebruik online programma, € 22,40 per maand incl. BTW
Online zetten risico-volgsysteem, € 242 eenmalig (incl. BTW)

Wat zijn de voorwaarden voor een ZZP-er om te kunnen verzekeren?
Aangesloten bij Stichting Veilig Werken Buitensport na terugsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier. Aan de hand van de activiteitenlijst wordt gekeken of er dekking kan worden verleend.
Toolkit veiligheidshandboek is in gebruik genomen. Na inschrijving ontvangt u logingegevens voor de ledenpagina van deze website. Hier is de toolkit veiligheidshandboek te vinden.
U bent als ZZP-er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Welke kosten zitten hier voor een ZZP-er aan vast?

Deelname Stichting plus verplichte instructiedag, € 211,75 per jaar incl. BTW
Gebruik online programma, € 22,40 per maand incl. BTW
Online zetten risico-volgsysteem, € 242 eenmalig (incl. BTW)

Alle bedragen zijn inclusief geldende BTW, tenzij anders vermeld.