Verzekeringen

Verzekeringen en buitensport
Het afsluiten van een goede aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten van een buitensportbedrijf of ZZP-er is niet eenvoudig. Vaak zijn bepaalde risico's uitgesloten of slechts als organisatierisico meeverzekerd. Het verzekeren van een buitensportbedrijf vergt veel kennis van zowel de buitensport als verzekeringsmarkt.


Als Stichting werken wij hierbij samen met Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren.

Buiten dat deze ondernemer ook zelf een buitensportbedrijf heeft, heeft hij ook meer dan 20 jaar ervaring in de assurantiewereld.
De betrokkenheid van Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren is groot. Hij heeft geheel op eigen initiatief een online registratiesysteem laten bouwen voor buitensportbedrijven, waar wij als stichting tegen zeer geringe kosten gebruik van mogen maken. Ook is er een online meldingssysteem voor ongevallen of bijna ongevallen voor de leden van Stichting Veilig Werken Buitensport.

Stichting Veilig Werken Buitensport
De stichting doet voor Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren alle onverwachte audits en opstellen van veiligheidshandboeken met de buitensportbedrijven. De eerste controle ligt altijd bij Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren. Afgesproken is dat een lidmaatschap van de SVWB een voorwaarde is om onderstaande verzekeringen te kunnen afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering is een complete dekking voor de buitensport. Wij hebben zowel een dekking voor buitensportbedrijven als ZZP-ers. De minimum premie voor een buitensportbedrijf is € 1.500,00 per jaar exclusief assurantiebelasting en zakelijke abonnementskosten. Mocht het buitensportbedrijf een omzet hebben van € 350.000, geldt nog steeds de minimumpremie.

 

Wat zijn de voorwaarden voor een buitensportbedrijf om te kunnen verzekeren?

Aangesloten bij Stichting Veilig Werken Buitensport na terugsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier.
Toolkit veiligheidshandboek is in gebruik genomen voor uw bedrijf. Na inschrijving ontvangt u logingegevens voor de ledenpagina van deze website. Hier is de toolkit veiligheidshandboek te vinden.

 

Welke kosten zitten hieraan vast?
Deelname Stichting, € 484,00per jaar incl. BTW
Bijdrage onverwachte audit, € 453,75 per jaar incl. BTW
Gebruik online programma, € 36,00 per maand incl. BTW
Online zetten risico-volgsysteem, € 242 eenmalig (incl. BTW)


Alle bedragen zijn inclusief geldende BTW, tenzij anders vermeld