Type C keuringen

Als SVWB hebben wij afgelopen september 2012 een bijeenkomst georganiseerd over klimparken en zijn met de aanwezigen (meer dan 25 klimbedrijven) tot de conclusie gekomen dat een TYPE C en TYPE A keuring in principe door iedereen gedaan kan worden (lees: wordt gedaan). Er bestaat geen wettelijke eis waaraan deze instanties moeten voldoen.  Als SVWB hebben wij derhalve een keuze gemaakt voor bedrijven waarvan we zeker weten dat ze de hoogst mogelijke kennis hebben van de norm 15567 en de gelieerde normen. Deze bedrijven adviseren wij aan onze leden om de Type C en Type A keuringen uit te voeren.
 
Belangrijk hierbij  zijn de normen die de ERCA hier aan verbindt. Deze normen dienen minimaal nageleefd te worden. Verder vinden wij het belangrijk dat het keurende bedrijf ook zijn verantwoording neemt als het hier een fout in maakt. Het hebben van een goede aansprakelijkheidsverzekering is bij de SVWB verplicht voor deze bedrijven.
Bij een nieuw te bouwen klimpark adviseren wij de opdrachtgever zelf de keuring in te kopen en deze uit de opdracht van de bouwer te houden. Bij iedere type A keuring dienen een constructiedossier, bouwtekeningen en een gebruikshandleiding aanwezig te zijn. Dit alles dient te voldoen aan de norm 15667 (1+2).
De type C keuring dient te voldoen aan de norm 15667 (1) incl. de standaarden en de meest recente aanbevelingen van de ERCA.
 
De keurende bedrijven waarbij de SVWB het bovenstaand heeft gecheckt zijn:
 
A+O Klimparken
Kanyaka
Experience Compact (bestuurslid dagelijks bestuur ERCA)
 
Bovengenoemde bedrijven voeren namens de SVWB de keuringen uit. Uiteraard mogen type A keurende instanties ook type C inspecties verrichten, mits ze voldoen aan de geldende ISO certificeringen.
 
Omdat er geen enkel wettig kader bestaat  voor bepaling van type C keurende bedrijven, hebben wij voor bovenstaande werkwijze gekozen. Wij stellen de keuze voor één van bovenstaande bedrijven niet verplicht. Dit zou onze onafhankelijkheid ook negatief beïnvloeden. Wij kijken wel kritisch naar rapporten van anderen. Ons advies is ook goed te kijken naar de bepalingen in de leveringsvoorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid, hoe is het geregeld als de keurende instantie een fout maakt?