Contributie


De kosten voor deelname aan Stichting Veilig Werken Buitensport bedragen € 275 per jaar voor outdoorbedrijven en € 175 per jaar voor ZZP-ers. Hiervoor kunt u dus gebruik maken van de verschillende diensten en documenten. Indien aan een bepaalde dienst extra kosten verbonden zijn, worden deze kosten nadrukkelijk vermeld. De eventuele kosten voor diensten die de Stichting aanbiedt zijn voor leden erg voordelig.

Één keer per twee jaar worden Stichtingleden geaudit om de certificering te verlengen; de kosten hiervoor zijn € 375.

Gebruik van het online registratiesysteem hoort bij deelname aan de Stichting. De maandelijkse kosten voor het programma bedragen € 29,50 per maand. Om het programma online te kunnen zetten is eenmalig een bedrag van € 200 verschuldigd.

Kortom:

Omschrijving Outdoorbedrijf ZZP-er
Deelname stichting € 275 per jaar € 175 per jaar
Auditkosten € 375 per jaar n.v.t.
Gebruik online programma € 29,50 per maand € 29,50 per maand

Alle bedragen zijn exclusief de geldende BTW.