Audit

Als lid van Stichting Veilig Werken Buitensport wordt u één keer per twee jaar bezocht voor een audit. Zo’n audit is een leermoment voor u en uw bedrijf. Werkt u daadwerkelijk zo veilig als u denkt dat u doet? Waar kan het nog veiliger? Er wordt tijdens zo’n dag niet alleen gekeken of u alles goed in MyOfficeManager heeft geregistreerd, maar ook of dit wat geregistreerd staat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd. 
 
Vanaf 2017 zal de SVWB een nieuw auditsysteem gaan hanteren. Na een audit zal het bedrijf direct op het Dashboard van MyOfficeManager kunnen zien welke punten in orde zijn en welke nog zullen moeten worden aangeleverd. De verantwoordelijkheid van het aanleveren van stukken ligt in dit geval bij het bedrijf zelf en zal binnen een bepaalde termijn moeten worden volbracht. Als na de afgesproken termijn en 1 rappel de stukken niet aangeleverd zijn, wordt er een nieuwe audit ingepland met bijbehorende kosten.
 
Als niet-lid van de stichting is het ook mogelijk uw bedrijf te laten auditten.