• SVWB
  • SVWB
  • SVWB
  • SVWB
  • SVWB
  • SVWB

 

Welkom op de site van Stichting Veilig Werken Buitensport

Veilig Werken is een van de belangrijkste pijlers in een buitensportbedrijf. Wij vinden het belangrijk dat dit uitvoerbaar en praktisch blijft.

Met een aantal bedrijven in de buitensport hebben wij dit vormgegeven in Stichting Veilig Werken Buitensport. We zorgen ervoor dat de administratieve lasten worden verlicht en het veilig werken overzichtelijker wordt. Daarnaast verlenen we een aantal diensten, die bijdragen aan veilig werken in de buitensport. Het delen van kennis met elkaar is een van onze speerpunten. De Stichting is er voor u als ondernemer en voor de consument als informatiepunt om een beeld te krijgen van bedrijven die veilig werken in de buitensport.

Doelen

Stichting Veilig Werken Buitensport heeft een hoofddoel en een aantal subdoelen gesteld.   Hoofddoel Veilig werken in de buitensport zo overzichtelijk mogelijk maken.   Subdoelen √ Het verbreden van kennis √ Het formuleren en uitwerken van minimale veiligheidseisen voor activiteiten op het gebied van buitensport / actieve recreatie √ Hulp bieden bij de implementatie van het convenant in een bedrijf √ Inventariseren en communiceren van relevante informatie van ongevallen / gevaarlijke situaties    

Lees meer over Doelen

Diensten

Dit zijn de diensten die door Stichting Veilig Werken Buitensport worden aangeboden. Klik voor meer informatie op de betreffende dienst. √ Welkomstbezoek √ Online registratiesysteem √ Cursussen √ Audit √ Informatie buitensport √ Verzekeringen √ Risicovolgsysteem √ Type C keuringen

Lees meer over Diensten

Verzekeringen

Verzekeringen en buitensport Het afsluiten van een goede aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten van een buitensportbedrijf of ZZP-er is niet eenvoudig. Vaak zijn bepaalde risico's uitgesloten of slechts als organisatierisico meeverzekerd. Het verzekeren van een buitensportbedrijf vergt veel kennis van zowel de buitensport als verzekeringsmarkt. Als Stichting werken wij hierbij samen met Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren. Buiten dat deze ondernemer ook zelf een buitensportbedrijf heeft, heeft hij ook meer dan 20 jaar ervaring in de assurantiewereld. De betrokkenheid van Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren is groot. Hij heeft geheel op eigen initiatief een online registratiesysteem laten bouwen voor buitensportbedrijven, waar wij als stichting tegen zeer geringe kosten gebruik van mogen maken. Ook is er een online meldingssysteem voor ongevallen of bijna ongevallen voor de leden van Stichting Veilig Werken Buitensport. Stichting Veilig Werken Buitensport De stichting doet voor Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren alle onverwachte audits en opstellen van veiligheidshandboeken met de buitensportbedrijven. De eerste controle ligt altijd bij Assurantiekantoor Schrauwen-Fleuren. Afgesproken is dat een lidmaatschap van de SVWB een voorwaarde is om onderstaande verzekeringen te kunnen afsluiten. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering is een complete dekking voor de buitensport. Wij hebben zowel een dekking voor buitensportbedrijven als ZZP-ers. De minimum premie voor een buitensportbedrijf is € 1.250 per jaar exclusief assurantiebelasting en zakelijke abonnementskosten. Mocht het buitensportbedrijf een omzet hebben van € 500.000, geldt nog steeds de minimumpremie. De premie voor een ZZP-er bedraagt € 300 per jaar, eveneens exclusief assurantiebelasting en zakelijke abonnementskosten.    Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering geeft de deelnemers een stukje extra financiële bescherming. De polis keert een verzekerd bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. De verzekerde bedragen zijn:   Rubriek A overlijden € 10.000 Rubriek B blijvende invaliditeit € 50.000   Speciaal voor bedrijven die buiten Nederland werken hebben wij tevens een uitgebreide reisdekking incl. gevaarlijke sporten dekking. Meer informatie over reisdekking: reisdekking. Om een indicatie van de kosten te geven, hebben wij onderstaand de premiestaffel opgenomen. Mochten er omzetten niet bij zijn, verzoeken wij u een e-mail te zenden aan info@schrauwen-fleuren.nl.    Premieberekening De premie voor de ongevallendekking wordt als volgt berekend: Omzet van Omzet tot Premie 2 jaar contract korting € 0 € 75.000 € 250 10 % € 75.000 € 125.000 € 400   € 125.000 € 175.000 € 600   € 175.000 € 225.000 € 800   € 225.000 € 275.000 € 975   € 275.000 € 350.000 € 1.225   € 350.000 € 450.000 € 1.550   € 450.000 € 550.000 € 1.825     De premie voor de reis- / ongevallenverzekering wordt als volgt berekend: Omzet van Omzet tot Premie € 0 € 75.000 € 500 € 75.000 € 125.000 € 1.000 € 125.000 € 175.000 € 1.500 € 175.000 € 225.000 € 2.000 € 225.000 € 275.000 € 2.500 € 275.000 € 350.000 € 3.000 € 350.000 € 450.000 € 3.500 € 450.000 € 550.000 € 4.000   Jaarpolis instructeurs Voor de instructeurs van de buitensportbedrijven hebben wij een jaarpolis. De polis is inclusief gevaarlijke sporten, wintersport etc. Ook zijn alle zakelijke en privé-reizen meegenomen. De partner of andere gezinsleden kunnen meeverzekerd worden op de polis. De kosten bedragen € 50,00 per persoon per jaar. Voor familieleden geldt een aanvullende premie van € 35 per jaar. Een dekkingsoverzicht kunt u hier downloaden. Overige verzekeringen Ook voor overige verzekeringen zoals: √ Collectief autoverzekeringen √ Brandverzekeringen √ Speciale voertuigen √ Etc. Wat zijn de voorwaarden voor een buitensportbedrijf om te kunnen verzekeren? Aangesloten bij Stichting Veilig Werken Buitensport na terugsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier. Toolkit veiligheidshandboek is in gebruik genomen voor uw bedrijf. Na inschrijving ontvangt u logingegevens voor de ledenpagina van deze website. Hier is de toolkit veiligheidshandboek te vinden.   Welke kosten zitten hieraan vast? Deelname Stichting, € 332,75 per jaar incl. BTW Bijdrage onverwachte audit, € 453,75 per jaar incl. BTW Gebruik online programma, € 22,40 per maand incl. BTW Online zetten risico-volgsysteem, € 242 eenmalig (incl. BTW) Wat zijn de voorwaarden voor een ZZP-er om te kunnen verzekeren? Aangesloten bij Stichting Veilig Werken Buitensport na terugsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier. Aan de hand van de activiteitenlijst wordt gekeken of er dekking kan worden verleend. Toolkit veiligheidshandboek is in gebruik genomen. Na inschrijving ontvangt u logingegevens voor de ledenpagina van deze website. Hier is de toolkit veiligheidshandboek te vinden. U bent als ZZP-er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Welke kosten zitten hier voor een ZZP-er aan vast? Deelname Stichting plus verplichte instructiedag, € 211,75 per jaar incl. BTW Gebruik online programma, € 22,40 per maand incl. BTW Online zetten risico-volgsysteem, € 242 eenmalig (incl. BTW) Alle bedragen zijn inclusief geldende BTW, tenzij anders vermeld.

Lees meer over Verzekeringen

Aansluitvereisten

Het is in principe voor iedereen mogelijk lid te worden. Kijk hier voor onze oprichtingsakte en ons deelnemersreglement. √ U krijgt van ons het aanmeldingsformulier en activiteitenlijst, die u zo volledig mogelijk ingevuld retourneert. √ Bedrijven starten als 'aspirant-lid', waarna ze zes maanden de gelegenheid krijgen aan de certificering te voldoen. √ Volledig lidmaatschap volgt pas na een goedgekeurde certificering. √ Naleving van het veiligheidsconvenant zoals de Stichting dit aangeeft. √ Alle leden hebben een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, motorvoertuigen zijn wamplichtig verzekerd (polis wordt beoordeeld door de stichting, bij twijfel is deelname niet mogelijk) Voor de volledige informatie omtrent procedures en verwachtingen, verzoeken wij u vriendelijk om ons een e-mail te sturen. 

Lees meer over Aansluitvereisten

Contributie

De kosten voor deelname aan Stichting Veilig Werken Buitensport bedragen € 275 per jaar voor outdoorbedrijven en € 175 per jaar voor ZZP-ers. Hiervoor kunt u dus gebruik maken van de verschillende diensten en documenten. Indien aan een bepaalde dienst extra kosten verbonden zijn, worden deze kosten nadrukkelijk vermeld. De eventuele kosten voor diensten die de Stichting aanbiedt zijn voor leden erg voordelig. Één keer per twee jaar worden Stichtingleden geaudit om de certificering te verlengen; de kosten hiervoor zijn € 375. Gebruik van het online registratiesysteem hoort bij deelname aan de Stichting. De maandelijkse kosten voor het programma bedragen € 29,50 per maand. Om het programma online te kunnen zetten is eenmalig een bedrag van € 200 verschuldigd. Kortom: Omschrijving Outdoorbedrijf ZZP-er Deelname stichting € 275 per jaar € 175 per jaar Auditkosten € 375 per jaar n.v.t. Gebruik online programma € 29,50 per maand € 29,50 per maand Alle bedragen zijn exclusief de geldende BTW.

Lees meer over Contributie

Deelnemers

  leden leden 2sur5   Peters Outdoor 360° BV   Plezier enzo Bedrijfsuitjes Groep   Polysport Bergbanjeren   RHM Buitensport Bewust Buiten   Riverproof Break Out Evenementen   Riverside Outdoor & Events De Klimvallei BV   SBP Outdoor De Wilgenweard   Snowworld Outdoor Escalade   Sport- & Survivalteam Ede Fun Beach   Summercamp Heino In Tense BV   Stichting Buitendoor I-VY climbing   Top op Hoogte Klimpark Streekbos Van Amerongen Landgoed de Biestheuvel   Water Events Geertruidenberg Liever Buiten   X-tra Outdoor Op noord   Yogatrekking OTEE   Zwalker Outdoor Laarbeek     Out of Comfort     Mountain Network Alpen & Expedities     Mountain Network Ardennen     Mountain Network Klimcentra               Bijzondere leden     CAMP     CIOS Sittard - Venlo     NLAIML     OutdoorPro      

Lees meer over Deelnemers